Subsidieregeling ondersteuning werkgevers inzet statushouders

Reactie

Naam Beroepsvereniging SAM (C. Maryanan)
Plaats Utrecht
Datum 16 april 2024

Vraag1

U kunt reageren op hele regeling. Daarnaast wordt u specifiek uitgenodigd de volgende vragen te beantwoorden:

• Vindt u het subsidiebedrag redelijk? Kunt u uw oordeel toelichten?
• Vindt u de subsidievoorwaarden redelijk? Kunt u uw oordeel toelichten?
• Vindt u de administratieve lasten voor de werkgever redelijk? Kunt u uw oordeel toelichten?
• De maximale duur van de subsidiabele activiteiten bedraagt 2 jaar na subsidieverlening. Na deze periode wordt de aselecte steekproef uitgevoerd. Wat vindt u van deze termijn?
SAM is positief
Als SAM (beroepsvereniging van uitvoerend professionals in het publiek sociaal
domein) kunnen we ons zeer goed vinden in deze werkgeverssubsidie voor de
doelgroep statushouders. Werkgevers krijgen hiermee een extra impuls om deze
doelgroep een kans te geven. Het vergemakkelijkt de plaatsing en is daarmee ook
voor ons als werk- en inburgeringsconsulenten een waardevol instrument dat we
kunnen inzetten bij ons advies aan werkgevers.

Pas op voor administratieve drempels
Voorwaarde is wel dat de administratieve drempels voor het aanvragen van deze
subsidie laag zijn. Werkgevers willen geen administratieve rompslomp. Let op: de eis
voor het maken van een activiteitenplan is dus een risico! Te veel ‘gedoe’ kan zelfs
zorgen voor negatieve beeldvorming en nog meer afstand tot deze doelgroep. Bij
deze dus een dringende oproep om de regeling gemakkelijk vindbaar en
aanvraagbaar te maken.

Mooie kans voor statushouders
Wij verwachten dat statushouders met deze subsidie een extra duwtje in de rug
krijgen om aan de slag te kunnen en zich thuis te voelen. Door hulp bij de
taalverwerving en respect voor cultuurverschillen voelen ze zich eerder thuis in een
organisatie en is de kans groter dat zij duurzaam toetreden tot de arbeidsmarkt.