Subsidieregeling private laadinfrastructuur bij bedrijven

Reactie

Naam TVM verzekeringen (DP Molenaar)
Plaats Hoogeveen
Datum 7 maart 2024

Vraag1

U kunt via deze website reageren op alle onderdelen van de regeling en de toelichting. In het bijzonder zijn we geïnteresseerd in het volgende:
• Verwacht u (met deze regeling) laadinfra te kunnen realiseren mede gezien de huidige situatie rondom netcongestie? Zo nee, wat zouden we kunnen doen om de regeling beter passend te maken?
• Wat zijn uw gedachten over de opgenomen maximumbedragen voor advies en realisatie van de laadinfrastructuur? M.u.v. concessiehouders.
• Sluit de gekozen vermogensindeling voor de verschillende subsidiebedragen aan op de in de praktijk te realiseren laadinfrastructuur?
• Wat zijn uw gedachten over de gestelde aanvraagverplichtingen om aan te tonen dat u als aanvrager over voldoende netcapaciteit beschikt?
• Verwacht u (met deze regeling) laadinfra te kunnen realiseren mede gezien de huidige situatie rondom netcongestie? Zo nee, wat zouden we kunnen doen om de regeling beter passend te maken?
o De subsidie helpt bij de investering in de laadinfrastructuur, maar lost het congestieprobleem niet op. Daarvoor zou de subsidie uitgebreid moeten worden met batterij opslag.

• Wat zijn uw gedachten over de opgenomen maximumbedragen voor advies en realisatie van de laadinfrastructuur? M.u.v. concessiehouders.
o De bedragen an sich lijken een substantiële bijdrage voor de aanschaf. Wel is het subsidieplafond van groot belang. Deze moet hoog genoeg zijn om heel veel bedrijven te faciliteren in de transitie. Ook zou het mooi zijn als de subsidie verdeeld wordt per sector, zodat de subsidie eerlijk verspreid wordt over de sectoren. De logistieke sector heeft een grote behoefte aan deze subsidie.

• Sluit de gekozen vermogensindeling voor de verschillende subsidiebedragen aan op de in de praktijk te realiseren laadinfrastructuur?
o Tot 600KW is de verdeling goed. Voor de categorie > 600KW is er nog veel onduidelijkheid. Deze zijn nu nog niet commercieel beschikbaar, waardoor de prijs en dus een juiste hoeveelheid subsidie nu nog niet goed is te bepalen. Wel is er een grote behoefte binnen de transportsector voor zware laadpalen zoals megawatt chargers. Zodra deze techniek commercieel beschikbaar is, zal hier op een juiste manier vanuit de subsidie invulling aan gegeven moeten worden.

• Wat zijn uw gedachten over de gestelde aanvraagverplichtingen om aan te tonen dat u als aanvrager over voldoende netcapaciteit beschikt?
o De eisen voor de netcapaciteit zijn niet realistisch. Met huidige netcongestie is het moeilijk voor ondernemers om op te schalen met hun infrastructuur. Daarnaast hebben sommige ondernemers met slimme oplossingen zoals batterijcontainers en slim sturen via energiemanagement geen groot contractvermogen nodig om toch met een grote oplaadcapaciteit voertuigen te kunnen laden. Deze cases zijn al operationeel. Het is wel logisch dat er een regel is zodat de geïnvesteerde subsidie ook daadwerkelijk gebruikt wordt voor operationele laadpalen, maar deze kan dus niet 1 op 1 gekoppeld worden aan de aansluiting.


Als coöperatieve verzekeraar staat TVM voor haar leden. We staan veel in contact met de sector logistiek en transport, en helpen hen door zo veel als mogelijk drempels in de transitie weg te nemen.