wijzigingen voortvloeiend uit het energierapport 2011

Het wetsvoorstel behandelt een aantal in het Energierapport 2011 benoemde knelpunten in de Elektriciteitswet 1998 en Gaswet. Daarnaast geeft een aantal andere ontwikkelingen aanleiding tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 15-02-2012
Einddatum consultatie 14-03-2012
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Netwerken

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

De verzameling wijzigingen voortvloeiend uit het energierapport 2011 is het eerste van vier wetsvoorstellen die deel uitmaken van de wetgevingsagenda STROOM, zoals aangekondigd in de brief van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (Kamerstukken II 2010/11, 31 510 nr. 47). Dit eerste wetsvoorstel behandelt een aantal in het Energierapport 2011 benoemde knelpunten in de Elektriciteitswet 1998 en Gaswet. Daarnaast geeft een aantal andere ontwikkelingen aanleiding tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998. Het wetsvoorstel bevat aanpassingen met betrekking tot de volgende onderwerpen:
- gaskwaliteit;
- zelflevering bij verenigingen van eigenaren;
- tariefregulering
- bescherming van energienetten tegen externe invloeden;
- definitie van aansluiting.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Alle partijen die direct of indirect betrokken zijn in de productie, transmissie, distributie of levering van elektriciteit of gas

Verwachte effecten van de regeling

Het oplossen van de knelpunten draagt bij aan een verbeterde werking van de wetten

Doel van de consultatie

Het horen van de mening van eenieder die door het wetsvoorstel geraakt wordt.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Alle onderdelen.