Strafbaarstelling binnenbrengen verboden voorwerpen in justitiële inrichtingen

Strafbaar wordt gesteld het binnenbrengen in de inrichting van daar verboden voorwerpen. De strafbaarstelling strekt zich ook uit over in de vrije maatschappij legale, maar in de inrichting verboden, voorwerpen, zoals mobiele telefoons. Eveneens wordt strafbaar gesteld het in strijd met de daarvoor geldende procedures binnenbrengen van voorwerpen in de inrichting, zoals brieven.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 24-04-2017
Einddatum consultatie 19-06-2017
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Strafrecht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Personen die verboden voorwerpen een inrichting binnenbrengen die buiten de inrichting ook illegaal zijn, zoals wapens en drugs, zijn op dit moment reeds strafbaar. Ook personen die buiten de inrichting niet illegale, maar in de inrichting wel verboden voorwerpen de inrichting binnenbrengen kunnen op dit moment onder omstandigheden strafbaar zijn; dat is echter niet altijd het geval. Met dit wetsvoorstel wordt in een aanvullende strafbaarstelling voorzien waardoor ook in die gevallen een strafrechtelijke reactie mogelijk is.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Eenieder die in strijd met wet- en regelgeving voorwerpen de inrichting binnenbrengt. In het bijzonder kan worden gedacht aan bezoekers van inrichtingen en personen van buiten de inrichting.

Verwachte effecten van de regeling

Voorkomen straffeloosheid.

Doel van de consultatie

Eenieder wordt in de gelegenheid gesteld te reageren op het conceptvoorstel en de conceptmemorie van toelichting

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Conceptvoorstel en conceptmemorie van toelichting