Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Grondwetsherziening zittingsduur Eerste Kamer en herzieningsprocedure

Reactie

Naam Hoofdbestuur FNP (Frysk Nasjonale Partij) (voorzitter Cees Nieboer)
Plaats Ljouwert
Datum 8 oktober 2019

Vraag1

Wilt u reageren op dit conceptwetsvoorstel? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een document te uploaden.
Het hoofdbestuur van de FNP sluit zich geheel aan bij de reactie van de FNP-Statenfractie (Frysk Nasjonale Partij). Het uitgewerkte voorstel kan eenvoudig worden geïmplementeerd zonder complicaties. Uiteraard mag een wijziging nooit een nog verdere reductie van de vertegenwoordiging van lokale en regionale partijen tot gevolg hebben.

Beter nog zou het zijn om middels een wetswijziging juist te borgen dat lokale en regionale partijen vertegenwoordigd zijn in de landelijke politiek op basis van de kiezersaantallen die zij bij de gemeenteraadsverkiezing vertegenwoordigen. Het effect wat wetgeving heeft op de lokale of regionale situatie kan juist op de wijze worden bewaakt en zal veel minder langs landelijke partijpolitieke lijnen lopen. Dit kan mogelijk worden gemaakt door een vooraf bepaald aantal zetels toe te wijzen aan senatoren die niet verbonden zijn aan nationale partijen en de vertegenwoordigers voor deze zetels via afzonderlijke lijsten per provincie te kiezen.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht