Rijkswet vaststellingsprocedure staatloosheid

Reactie

Naam ASKV / Steunpunt Vluchtelingen (Karel Hendriks)
Plaats Amsterdam
Datum 26 november 2016

Vraag1

Er kan op het hele wetsvoorstel worden gereageerd.
Bijgaand treft u de gezamenlijke reactie van Amnesty International; het ASKV / Steunpunt Vluchtelingen; Defence for Children; het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM); Vluchtelingen in de Knel; VluchtelingenWerk Nederland; dr. Katja Swider (Universiteit van Amsterdam); dr. Caia Vlieks (Tilburg University) en prof. mr. Peter Rodrigues (Universiteit Leiden) op de consultatie voor een Rijkswet vaststellingsprocedure staatloosheid.

Bijlage