Rijkswet vaststellingsprocedure staatloosheid

Rijkswet vaststellingsprocedure staatloosheid

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 28-09-2016
Einddatum consultatie 28-11-2016
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Burgerlijk recht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

In dit voorstel voor een Rijkswet wordt een procedure in het leven geroepen om staatloosheid vast te laten stellen door een rechter. Deze procedure is toegezegd naar aanleiding van het advies “Geen land te bekennen” van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken. Hierin concludeerde de ACVZ dat Nederland geen goede procedure heeft om staatloosheid vast te stellen.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Personen die stellen dat zij door geen enkele staat, krachtens diens wetgeving, als onderdaan worden beschouwd.

Verwachte effecten van de regeling

Met dit voorstel voor een Rijkswet wordt een vooruitgang ten opzichte van de huidige situatie bereikt omdat met de nieuwe vaststellingsprocedure meer personen hun staatloosheid kunnen aantonen en aanspraak kunnen maken op de specifieke rechten die aan staatlozen toekomen. De vaststelling van de staatloosheid is van grote betekenis voor de staatloze zelf en zorgt tevens voor een meer betrouwbaar beeld voor de overheid van wie zich in Nederland bevindt.

Doel van de consultatie

Burgers en organisaties informeren over de regeling en hen de gelegenheid bieden om hun visie hierop te geven.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Er kan op het hele wetsvoorstel worden gereageerd.