Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 ivm het vaststellen van regels speed-pedelec

Het ontwerp wijzigingsbesluit regelt dat alle zogenoemde ‘speed-pedelecs’ met ingang van 1 januari 2017 gelden als bromfietsen. Bestuurders van speed-pedelecs moeten zich dan houden aan de verkeersregels voor bromfietsen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 03-11-2015
Einddatum consultatie 01-12-2015
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Onderwerpen Weg

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

De speed-pedelec is een elektrische tweewieler die trapondersteuning biedt tot 45 km/u. Het voertuig wordt nu met name gekentekend als snorfiets, als gevolg van de Europese kaderrichtlijn 2002/24/EG. Bij het vaststellen van de constructiesnelheid wordt enkel gekeken naar de autonome snelheid die het voertuig kan halen (zonder bijtrappen van de bestuurder). Bij speed-pedelecs met een typegoedkeuring op grond van de nieuwe Europese kaderverordening 168/2013, wordt de trapondersteuning wel meegenomen in de constructiesnelheid. Deze speed-pedelecs worden gekentekend als bromfiets.

Het wijzigingsbesluit zorgt ervoor dat alle speed-pedelecs vanaf 1 januari 2017 worden gekentekend als bromfiets, ongeacht de wijze van typegoedkeuring. Inwerking treden van de AMvB is voorzien per 1 juli 2016. Dat betekent dat de huidige speed-pedelecs met een snorfietskenteken een half jaar de tijd hebben om te worden omgezet naar een bromfietskenteken.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

- eigenaren van een speed-pedelec die gekentekend is als snorfiets;
- verkopers van speed-pedelecs;
- fabrikanten van speed-pedelecs.

Verwachte effecten van de regeling

Eigenaren mogen vanaf het moment dat hun speed-pedelec als bromfiets gekentekend is ook daadwerkelijk 45 km per uur gaan rijden: ze kunnen dan het innovatieve aspect van de speed-pedelec, namelijk trapondersteuning tot 45 km/u, pas echt benutten. Door de nieuwe plek op de weg (van fietspad naar rijbaan) en de helmplicht wordt het gebruik met die hogere snelheid veilig voor de berijder en andere weggebruikers.

Verder heeft op 2 juli 2015 de Tweede Kamer de minister van Infrastructuur en Milieu bij motie verzocht samen met betrokken partijen na te gaan welke eisen minimaal aan een helm gesteld moeten worden ter bescherming van speed-pedelec rijders en dit als nieuwe norm vast te leggen en te stimuleren dat nieuwe producten zo snel mogelijk op de markt worden gebracht.
Aan deze motie wordt nu gewerkt. Het opzetten van zo’n nieuwe norm is aan het bedrijfsleven in samenwerking met NEN. TNO levert aanvullende gegevens aan NEN over de eisen die aan de veiligheid van een helm voor speed-pedelecs gesteld moeten worden. In de regelgeving zal vervolgens naar deze nieuwe norm verwezen worden naast de norm voor de bromfietshelm. Een Duitse helmfabrikant heeft deze zomer een nieuwe lichte en meer ventilerende bromfietshelm ontwikkeld speciaal voor speed-pedelec rijders.

Doel van de consultatie

Het doel van de consultatie is de doelgroepen te consulteren over voorgenomen wijziging.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

U kunt op alle onderdelen van het ontwerpbesluit en de nota van toelichting reageren.

Meer informatie

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht