Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Subsidieregeling maatschappelijke initiatieven slavernijverleden Caribisch deel van het Koninkrijk

Consultatie gesloten Recht

In het kort

For translations of the subsidy scheme in English, Papiamento and Papiamentu: see ‘relevante documenten’ 

Op 19 december 2022 bood de minister-president namens de regering excuses aan voor het Nederlands handelen in het verleden met betrekking tot het slavernijverleden. Daarnaast kondigde het kabinet een subsidieregeling aan voor maatschappelijke initiatieven met betrekking tot het Trans-Atlantisch slavernijverleden gericht op:

 • kennis en bewustwording
 • erkenning en herdenken
 • een beter begrip van de doorwerking van het slavernijverleden en de verwerking daarvan 

Voor deze subsidieregeling is een bedrag van €33 miljoen vrijgemaakt voor de Caribische delen van het Koninkrijk.

De subsidie is verdeeld in drie onderdelen:

 1. een subsidie voor het professionaliseren van grassroots organisaties
 2. een subsidie voor gemeenschap versterkende initiatieven
 3. een subsidie voor substantiële impact initiatieven 

English

On December 19, 2022, the Prime Minister apologized on behalf of the government for Dutch actions in the past regarding the slavery past. In addition, the Cabinet announced a subsidy scheme for social initiatives related to the Trans-Atlantic slavery past aimed at:

 • knowledge and awareness
 • recognition and remembrance
 • a better understanding of the impact of the slavery past and its processing

For this subsidy scheme - specifically for Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, St. Eustatius and St. Maarten a sum of €33 million has been made available. 

The subsidy is divided into three components:

 1. a subsidy for professionalising grassroots organisations
 2. a subsidy for community strengthening initiatives
 3. a subsidy for substantial impact initiatives

Translations of the scheme and explanatory notes will be attached to the documents of this consultation.

Papiamento

Pa 19 di december 2022, e Minister President a ofrece disculpa na nomber di e gobierno pa e manera cu Hulanda a actua den pasado pa loke ta trata pasado di sclavitud. Ademas, e gabinete a anuncia un areglo di subsidio pa iniciativanan social relaciona cu pasado di sclavitud Trans-Atlantico enfoca riba:

 • conocemento y concientisacion
 • reconocimento y conmemoracion
 • un mihor comprencion di e impacto di e pasado di sclavitud y e proceso di trahamento di esaki

Pa e areglo di subsidio aki - spesificamente pa Aruba, Boneiro, Corsou, Saba, Sint Eustatius y Sint Maarten – a pone un suma di 33 mion euro disponibel.

E subsidio ta parti den tres parti:

 1. un subsidio pa profecionalisacion di organisacionnan grassroots
 2. un subsidio pa iniciativanan cu ta reforsa comunidad
 3. un subsidio pa iniciativanan cu impacto substancial

Traduccion di e areglo y splicacion ta inclui den anexo di documentonan di e consulta.

Papiamentu 

Pa 19 di desèmber 2022, Minister-President na nòmber di e gobièrnu a ofresé diskulpa pa e manera ku Hulanda a aktua den pasado pa loke ta trata e pasado di sklabitut. Ademas, e gabinete a anunsiá un areglo di supsidio pa inisiativanan sosial relashoná ku pasado di sklavitut Trans-Atlántiko enfoká riba:

 • konosementu i konsientisashon
 • rekonosimentu i konmemorashon
 • un mehor komprenshon di e impakto di e pasado di sklabitut i e proseso di trahamentu di esaki

Pa e areglo di supsidio aki - spesífikamente pa Aruba, Boneiru, Kòrsou, Saba, Sint Eustatius i Sint Maarten – a pone un suma di 33 mion euro disponibel.

E supsidio ta partí den tres parti:

 1. un supsidio pa profeshonalisashon di organisashonnan grassroots
 2. un supsidio pa inisiativanan ku ta reforsá komunidat
 3. un supsidio pa inisiativanan ku impakto supstansial

Tradukshon di e areglo i splikashon ta inkluí den anekso di dokumentonan di e konsulta.

Reacties op deze consultatie6 openbaar

Bekijk alle reacties
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven van dit wetsvoorstel?

Abonneer op deze consultatie

Op de hoogte blijven van wetsvoorstellen waar u interesse in heeft?

Abonneer op nieuwe consultaties