wijziging Burgerlijk Wetboek en wijziging Besluit servicekosten in verband met de herziening van servicekosten

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Almere
Datum 31 oktober 2023

Vraag1

Wat is uw reactie op het voorstel de bestaande categorieën in het Besluit servicekosten een limitatief karakter te geven? Welke categorieën dienen nog te worden aangevuld dan wel toegevoegd?
In beginsel is het een goed idee, ware het niet dat de problemen veroorzaakt zijn door dezelfde overheid die nu met stoom, kokend water en veel ondeskundigheid probeert de schade te beperken maar daar uiteraard niet in slaagt. Het resultaat van de combinatie van maatregelen (verhuur, box 3) resulteert in een huurmarkt die steeds verder op slot gaat en die particuliere verhuurders hun feitelijk bescheiden aanvullend inkomen en pensioenvoorziening om zeep helpt.
De vrije sector wordt, evenals de middenhuur, vernietigd. Blijft over de sociale huur en de koopsector.
De overheid is verantwoordelijk voor de grootste stommiteiten in de afgelopen 50 jaar.

Vraag2

Wat is uw reactie op het voorstel om het onderscheid tussen nutsvoorzieningen met een individuele meter en servicekosten op te heffen opdat de huurcommissie het voorschot van servicekosten in zijn geheel kan laten toetsen op verzoek van huurders in de gereguleerde sector?
nvt

Vraag3

Wat is uw reactie op het creëren van een grondslag om per ministeriële regeling maximumbedragen per categorie servicekosten vast te stellen?
Acht u het mogelijk maximale bedragen aan servicekosten te koppelen?
nvt