Besluit toepassingsbereik sensitieve technologie

Consultatie gesloten Openbare orde en veiligheid

In het kort

Deze amvb vindt zijn grondslag in de Wet Veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames (hierna verder te noemen: Wet vifo). De Wet vifo heeft ten doel risico's voor de nationale veiligheid te beheersen door middel van investeringstoetsing. Dit besluit is relevant voor verwervingsactiviteiten in ondernemingen die actief zijn op het gebied van sensitieve technologie.

Reacties op deze consultatie2 openbaar

Bekijk alle reacties