Subsidieregeling experimenten, kennisontwikkeling en kennisoverdracht wonen 2022

Reactie

Naam A Lam
Plaats Alkmaar
Datum 19 januari 2022

Vraag1

Wilt u reageren op regeling van de Minister van BZK voor de verstrekking van subsidies voor experimenten, kennisontwikkeling- en kennisoverdrachtactiviteiten op het terrein van het rijksbeleid met betrekking tot het bouwen, het wonen en de woonomgeving? Dan kunt u hier uw reactie geven.
U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een document te uploaden
In het IAK lees ik "Het is aan de Rijksoverheid om de voorwaarden te scheppen voor een toegankelijke, vraaggerichte en betaalbare woningmarkt". Hier ben ik het van harte mee eens. Daarom vraag ik mij af waarom de Rijksoverheid twee relatief eenvoudig te realiseren verbeteringen achterwege laat.

Ten eerste: alles wat met de woningmarkt te maken heeft is dweilen met de kraan open zolang de stijging van de huizenprijzen geen halt wordt toegeroepen. Geen enkel ander gebruiksvoorwerp levert tweedehands meer op dan de nieuwprijs, dus waarom laten we nog toe dat huizen doorverkocht worden voor "wat de gek ervoor geeft"? Zie mijn reactie van 1 september 2021 op de internetconsultatie "Wetsvoorstel goed verhuurderschap", https://www.internetconsultatie.nl/goedverhuurderschap/reactie/cdec7a08-d025-43c1-8375-2944a200dfcd, voor enkele suggesties om de woningmarkt los te weken van de genadeloze vrije-marktwerking.

Ten tweede: waarom is er geen landelijke database van woningzoekenden en woningen? Gedetailleerd inzicht in vraag en aanbod helpt niet alleen om nauwkeurig te benoemen wat "vraaggericht bouwen" in een bepaalde regio of wijk inhoudt, maar ook om geautomatiseerd te zoeken naar minder voor de hand liggende mogelijkheden om vraag en aanbod bij elkaar te brengen, bijvoorbeeld een woningruil van een jong gezin dat ruimer wil wonen met een oudere alleenstaande die juist iets kleiners zoekt, of een cyclische permutatie van drie of meer huishoudens. Me dunkt dat veel van de benodigde gegevens, verspreid over marktpartijen, lokale overheden, kadaster etc. al lang aanwezig zijn, het is alleen zaak ze samen te brengen en te ontsluiten voor marktbrede analyse. Om marktpartijen zo ver te krijgen dat ze bereid zijn hun gegevens beschikbaar te stellen, zijn allicht afspraken nodig over het gebruik ervan. Bij een heldere taakverdeling kunnen marktpartijen en overheden elk hun eigen werk blijven doen, maar dan beter, dankzij uitgebreidere informatie.