Subsidieregeling experimenten, kennisontwikkeling en kennisoverdracht wonen 2022

Reactie

Naam Particulier (Peter Peereboom)
Plaats Hurdegaryp
Datum 15 januari 2022

Vraag1

Wilt u reageren op regeling van de Minister van BZK voor de verstrekking van subsidies voor experimenten, kennisontwikkeling- en kennisoverdrachtactiviteiten op het terrein van het rijksbeleid met betrekking tot het bouwen, het wonen en de woonomgeving? Dan kunt u hier uw reactie geven.
U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een document te uploaden
Essentieel is, dat Onderzoek als te subsidiëren instrument wordt benoemd.