Wijziging RWN ivm het intrekken van het Nederlanderschap

Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 18-12-2014
Einddatum consultatie 15-02-2015
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Staatsrecht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Let op: de sluitingsdatum van deze consultatie is vervroegd naar 15 februari 2015.

Het wetsvoorstel strekt ertoe intrekking van het Nederlanderschap mogelijk te maken in het belang van de nationale veiligheid wegens deelname aan een terroristische organisatie zonder dat daarvoor een voorafgaande strafrechtelijke veroordeling vereist is.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Nederlanders die deelnemen aan een terroristische organisatie die aangemerkt is als organisatie die een bedreiging vormt voor de nationale veiligheid en die door verlies van het Nederlanderschap niet staatloos zouden worden. Naar verwachting is de doelgroep klein in omvang.

Verwachte effecten van de regeling

Betrokken persoon zal door verlies van het Nederlanderschap niet langer de rechten die verbonden zijn aan het Nederlanderschap kunnen uitoefenen.

Doel van de consultatie

Burgers en organisaties informeren over de regeling en hen de gelegenheid bieden om hun visie hierop te geven.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Er kan op het hele wetsvoorstel worden gereageerd.