Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Vervallen ruimtereservering voor de parallelle Kaagbaan

Verkeer

In het kort

De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakte op 12 juni 2023 bekend dat er geen nieuwe start- en landingsbaan op Schiphol komt. De reservering op een stuk grond voor de aanleg van de zogeheten ‘parallelle Kaagbaan’ wordt geschrapt. Het schrappen van de reservering is een voorgenomen besluit waarvoor bestaande regels moeten worden aangepast. Om de reservering voor de zogeheten parallelle Kaagbaan te schrappen moet namelijk het ‘Besluit algemene regels ruimtelijke ordening’ (Barro) worden aangepast. Hiervoor start het ministerie een internetconsultatie. De consultatie is bedoeld om reacties en meningen op te halen. Na de verwerking van alle binnengekomen reacties wordt het besluit waarschijnlijk in het najaar van 2023 in de ministerraad behandeld. 

Sinds 2009 is de grond in de gemeente Haarlemmermeer gereserveerd om de mogelijkheid open te houden Schiphol in baancapaciteit uit te breiden. De afgelopen maanden zijn gesprekken met verschillende belanghebbenden gevoerd. Daaruit bleek dat meeste gesprekspartners het besluit steunen om de reservering op te heffen. Uit onderzoeken en analyses blijkt dat het aanleggen van een parallelle Kaagbaan maar beperkte voordelen kan opleveren, en wel met hoge kosten en een grote verschuiving van hinder gepaard zou gaan.

Vorig jaar juni maakte het kabinet bekend de kwaliteit van de leefomgeving rondom Schiphol te willen verbeteren en daarvoor het aantal vluchten op de luchthaven te willen terugbrengen. Het schrappen van de reservering voor een nieuwe start- en landingsbaan sluit aan bij deze koers. Daarnaast wordt nu duidelijkheid gegeven aan omwonenden in de regio Schiphol, en andere betrokken partijen die belang hadden bij een mogelijke aanleg van een nieuwe start- en landingsbaan.

Wat is het doel?

Het doel van deze wijziging in regelgeving is om de ruimtereservering voor een nieuwe start- en landingsbaan, de parallelle Kaagbaan, voor Schiphol op te heffen.

Uw reactie

U kunt op alle onderdelen van deze wijziging reageren. U kunt een reactie geven van 20 juni tot en met dinsdag 1 augustus via deze website.

Consultatieverslag

Het is niet meer mogelijk om te reageren op deze consultatie. Download hier het consultatieverslag.

Reacties op deze consultatie13 openbaar

Bekijk alle reacties
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven van dit wetsvoorstel?

Abonneer op deze consultatie

Op de hoogte blijven van wetsvoorstellen waar u interesse in heeft?

Abonneer op nieuwe consultaties