Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging regeling universele dienstverlening en

Reactie

Naam ICTRecht BV (mr.ir. A.P. Engelfriet)
Plaats Amsterdam
Datum 16 april 2012

Vraag1

Belangstellenden worden verzocht te reageren op deze concept-regeling
In 3.2 opnemen als nieuw 1(b)(6): de in 2.4 bedoelde categorieën van uitgaande gesprekken of oproepen naar bepaalde categorieën nummers, en het ontvangen van
Premium SMS-berichten of Premium MMS-berichten.

-> Hiermee wordt bereikt dat de abonnee adequaat wordt geïnformeerd op de mogelijkheid tot blokkade. Door deze informatieplicht weet de abonnee eerder dat de mogelijkheid bestaat.

In 3.10 opnemen als nieuw lid tussen 6 en 7: De afname van meerdere Premium SMS diensten in één kalendermaand wordt aangemerkt als één rechtshandeling zoals bedoeld in artikel 234 van boek 1 Burgerlijk Wetboek, ongeacht de wijze waar op deze afname is vormgegeven in de relatie tussen abonnee en dienstverlener.

-> Hiermee wordt bereikt dat de ouders van minderjarige abonnees eerder ongebruikelijke Premium SMS diensten kunnen terugdraaien.

Artikel 234 van boek 1 BW vereist dat toestemming wordt gegeven, tenzij de transactie gebruikelijk is voor minderjarigen van die leeftijd. Een premium SMS is op zich gebruikelijk bij minderjarigen. Zo zou een afname van 10.000 premium SMS berichten niet teruggedraaid kunnen worden, aangezien dit 10.000 maal één gebruikelijke transactie zou betreffen.

Door nu echter alle SMS'jes in één maand gezamenlijk aan te merken als één rechtshandeling, ontstaat bij 10.000 berichten een ongebruikelijke transactie. Volgens de hoofdregel van 1:234 kunnen de ouders deze dan ongedaan maken.

Om dit te vermijden, kunnen premiumaanbieders filters installeren die ongebruikelijk grote afnames weren.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht