Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging regeling universele dienstverlening en

Deze regeling wijzigt de Regeling universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen en strekt ter implementatie van de herziene Europese richtlijnen op het gebied van elektronische communicatie en ziet vooral op het recht op kostloze blokkade van Premium SMS– en MMS–diensten, controle van de abonnee over de hoogte van de telefoonrekening, de omzetgrenzen met betrekking tot een bijdrage aan de universele dienst en de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van locatiegegevens.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 12-04-2012
Einddatum consultatie 04-05-2012
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen ICT

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het versterken van de positie van de gebruiker van elektronische communicatiediensten.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Aanbieders en van elektronische communicatiediensten en netwerken en gebruikers van de telefoondienst.

Verwachte effecten van de regeling

Het versterken van de positie van de gebruiker van elektronische communicatiediensten.

Doel van de consultatie

In kaart brengen van de reacties van belangstellenden.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

De gehele regeling en de toelichting.

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht