Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Amvb afschaffen rookruimtes

Reactie

Naam Elektronische Sigaretten Bond Nederland (Esigbond) (Voorzitter E. 't Hart)
Plaats Delft
Datum 10 juni 2020

Vraag1

Wat vindt u van de voorgestelde maatregelen?
Het sluiten van de rookruimtes is één van de maatregelen van het Nationaal Preventieakkoord. In deze concept AmvB wordt de uitspraak van de Hoge Raad van september 2019, als gevolg waarvan rookruimtes in de horeca verboden zijn, gecodificeerd. Verder wordt wetgeving ingericht om de rookruimtes in (semi-)publieke sectoren en openbare gebouwen en het bedrijfsleven op termijn te sluiten. Ten slotte worden enkele technische omissies hersteld en verwijzingen geactualiseerd.

Wat vindt u van de voorgestelde maatregelen?
De Elektronische Sigaretten Bond Nederland behartigt de belangen van de kleinschalige distributeurs en speciaalzaken die e-sigaretten en navulverpakkingen (vloeistoffen) op de Nederlandse markt brengen en verkopen.

Wij ondersteunen de doelstelling van de overheid om een rookvrije generatie te realiseren en kunnen ons vinden in verregaande maatregelen die bijdragen aan het verminderen van het aantal rokers. Echter, een rookvrije generatie is iets heel anders dan een dampvrije generatie. Immers, een elektronische sigaret is een heel ander product dan een traditionele sigaret omdat bij het gebruik van een e-sigaret geen rook vrijkomt maar damp. In Nederland rookt nog steeds een groep van circa drie miljoen volwassenen. Velen van hen zijn ongevoelig voor verdere anti-rookmaatregelen en stoppen dus niet. Zij zijn dan ook gebaat bij de e-sigaret als veel minder schadelijk alternatief. Om het overstappen van deze groep te stimuleren, is het daarom van belang dat het gebruik van e-sigaretten op een andere manier wordt gereguleerd dan het gebruik van de veel schadelijkere gewone sigaret.

Wij maken ons dan ook grote zorgen dat in navolging van de wetswijziging ten aanzien van de uitbreiding van het rookverbod met een dampverbod (publicatie in het Staatsblad: 28 mei 2020), met de invoering van de voorliggende AmvB de mogelijkheid voor het inrichten van een dampruimte op termijn ook aan banden wordt gelegd.

Wij pleiten er dan ook nadrukkelijk voor dat met betrekking tot het inrichten van wetgeving om de rookruimtes in (semi-)publieke sectoren, openbare gebouwen en het bedrijfsleven op termijn te sluiten, niet geldt voor zogeheten dampruimtes. Deze ruimtes kunnen er immers zorg voor dragen dat:
· de verstokte roker wordt gefaciliteerd in het overstappen op een bewezen minder schadelijk alternatief, de e-sigaret; en
· voorkomen wordt dat rokers en e-sigarettengebruikers worden gedwongen om dezelfde buitenruimte te delen.

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht