Reparatiewet Wet griffierechten in burgerlijke zaken

Dit voorstel van wet geeft uitvoering aan een toezegging die is gedaan tijdens de parlementaire behandeling van het voorstel van Wet griffierechten in burgerlijke zaken (Wgbz) om een aantal wetstechnische gebreken en leemten te corrigeren.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 15-04-2011
Einddatum consultatie 15-05-2011
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Burgerlijk recht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

De reparatiewet Wet griffierechten in burgerlijke zaken heeft als voornaamste doel enkele technische onzuiverheden van de Wet griffierechten burgerlijke zaken (Wgbz) te corrigeren.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Burgers
Ondernemingen
Advocatuur
Deurwaarders
Rechterlijke Macht

Verwachte effecten van de regeling

Het wetsvoorstel beoogt enkele onduidelijkheden in de Wgbz op te helderen en enkele leemten aan te vullen, zodat de regeling betreffende de verschuldigdheid en heffing van griffierechten in burgerlijke zaken duidelijk is voor iedereen.

Doel van de consultatie

Nagaan of alle benodigde wetstechnische onzuiverheden van de Wgbz gecorrigeerd zijn in het wetsvoorstel of dat aanvullende correcties zijn gewenst.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Een reactie is mogelijk op de gehele regeling.

Meer informatie