Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid
Terug naar overzicht

Wijziging van het Reglement Rijbewijzen in verband met de invoering van begeleid rijden (2toDrive)

Op vrijdag 11 november 2016 is de ministerraad akkoord gegaan met het wetsvoorstel begeleid rijden (2toDrive). Het ministerie van Infrastructuur en Milieu bereidt nu de definitieve invoering van 2toDrive in de wetgeving verder voor. Hiertoe past het ministerie het Reglement rijbewijzen aan. Met 2toDrive kunnen jongeren vanaf 17 jaar het rijbewijs B behalen en onder begeleiding rijden totdat zij 18 zijn.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum
09-02-2017
Einddatum consultatie
09-03-2017
Status
Resultaat gepubliceerd
Type consultatie
AMvB
Organisatie
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Onderwerpen
Weg

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Naar aanleiding van de uitkomsten van het experiment heeft de minister van Infrastructuur en Milieu op 2 november 2015 het besluit genomen om 2toDrive definitief op te nemen in de regelgeving. Hiertoe is een wijziging van het Reglement rijbewijzen benodigd. Zo spoedig mogelijk na afronding van het experiment (31 oktober 2017) wordt het begeleid rijden definitief ingevoerd.

De ontwerpwijziging van het Reglement rijbewijzen bevat de uitwerking van de vereisten voor de aanvraag en afgifte van de begeleiderspas en de eisen waaraan de potentiële begeleider moet voldoen. Tevens bevat het voorstel de vereisten waaraan een begeleider tijdens het begeleiden moet voldoen en de strafbaarstelling als de begeleider niet aan die eisen voldoet.
Verder is een aanpassing opgenomen van één van de uitzonderingen op de verplichting voor het T-rijbewijs. In de artikelsgewijze toelichting wordt hierop nader ingegaan.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Jongeren tot 18 jaar (2toDrivers) en hun begeleider(s).

Verwachte effecten van de regeling

Begeleid rijden maakt het mogelijk dat jongeren vanaf 17 jaar hun rijbewijs B halen en onder begeleiding een motorrijtuig van die categorie kunnen besturen totdat zij 18 jaar zijn. Uit het lopende experiment blijkt dat de jonge automobilisten het begeleid rijden serieus nemen en relevante rijervaring opdoen. Zo leren ze op een veilige manier autorijden voordat ze alleen de weg op gaan.

In het ontwerpbesluit worden bepalingen die de minimumleeftijd regelen voor het besturen van motorrijtuigen van de categorie B, het afleggen van het theorie-examen en van het praktijkexamen aangepast. De procedure waarop de deelnemer aan begeleid rijden het rijbewijs B kan verkrijgen wordt eveneens vastgelegd. Verder zijn in de regeling de vereisten uitgewerkt voor de aanvraag en afgifte van de begeleiderspas en de eisen waaraan de potentiële begeleider moet voldoen. Ook de vereisten waaraan een begeleider tijdens het begeleiden moet voldoen en de strafbaarstelling als de begeleider niet aan die eisen voldoet wordt in het ontwerpbesluit geregeld.

De wijziging van het Reglement rijbewijzen leidt niet tot een verhoging van de administratieve lastendruk.

Doel van de consultatie

De consultatie vindt plaats om belangstellenden de gelegenheid te bieden een reactie te geven op de ontwerpwijziging van het Reglement rijbewijzen.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Belangstellenden kunnen bij hun reactie het gehele ontwerpbesluit en de nota van toelichting betrekken. Uw reactie kunt u tot en met 9 maart 2017 indienen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu zal uw opmerkingen zorgvuldig bekijken en trachten hiermee waar mogelijk de regelgeving te verbeteren.

Meer informatie

Acties

Delen regeling