Regie op gegevens Basisregistratie Personen SILA

Consultatie gesloten Bestuur

In het kort

Dit besluit gaat over de deling van gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) met de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (de SILA). 

In dit besluit geeft u het recht om te beslissen over gegevensdeling uit de BRP met de SILA. Het gaat om  twee rechten:

1) Het recht om de deling van gegevens uit de BRP met de SILA te beëindigen.

Personen over wie de minister van BZK al gegevens uit de BRP deelt met de SILA, kunnen de gegevensdeling online en schriftelijk beëindigen. Dit zijn de huidige leden van de bij de SILA aangesloten kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag. 

2) Het recht om toestemming te geven voor de deling van gegevens uit de BRP met de SILA.

Personen over wie geen gegevens uit de BRP worden gedeeld met de SILA en die staan ingeschreven in de BRP, kunnen de minister van BZK online toestemming geven om gegevens uit de BRP te delen met de SILA. De toestemming kan op ieder moment worden ingetrokken. 

De doelgroep van de SILA is beperkt tot leden van de bij haar aangesloten kerkgenootschappen of genootschappen op geestelijke grondslag. 

 

Op www.mijnoverheid.nl of via de MijnGegevens-app kunt u onder identiteit > gedeelde persoonsgegevens inzien of de SILA gegevens over u ontvangt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reacties op deze consultatie9 openbaar

Bekijk alle reacties