Regeling vaststelling bedrag landelijke commerciële radio-omroep 2017

Regeling vaststelling bedrag landelijke commerciële radio-omroep 2017

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 20-01-2017
Einddatum consultatie 03-03-2017
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen ICT Ondernemen Overige economische sectoren Economie

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

In deze regeling wordt het verschuldigde bedrag en de betalingsvoorwaarden voor de verlengingsperiode 2017-2022 van de landelijke commerciële radio-omroepen geregeld.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Houders van vergunningen ten behoeve van landelijke commerciële radio-omroep voor de kavels A1, A3, A6 en A7.

Verwachte effecten van de regeling

Met deze regeling kunnen de houders van vergunningen voor landelijke commerciële radio-omroep inzicht verkrijgen in het bedrag dat verschuldigd is voor de verlenging van de reeds in gebruik zijnde frequentieruimte waarop hun vergunning betrekking heeft.

Doel van de consultatie

Een ieder wordt de gelegenheid geboden om zijn zienswijze over deze ontwerpregeling kenbaar te maken.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Een zienswijze kan op alle onderdelen van de ontwerpregeling betrekking hebben.

Meer informatie

  • (ontwerp) Regeling vaststelling bedrag landelijke commerciële radio-omroep 2017