Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Regeling kansspelen op afstand en Uitvoeringsregeling kansspelen

Reactie

Naam AGOG Nederland (Dhr. Wolter van der Veen)
Plaats Veenendaal
Datum 16 september 2019

Vraag1

Wilt u reageren op de ontwerpregelingen? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een document te downloaden.
Na raadpleging van de ontwerp wetstekst, de onderhavige regeling, de memorie van toelichting en de leidraad zorgplicht blijft AGOG Nederland kanttekeningen zetten bij de geboden interventiemogelijkheden als onderdeel van de zorgplicht preventiebeleid. De onvrijwillige uitsluiting is namelijk beperkt tot 6 maanden. Bij aanbieders is het inmiddels usance om deze periode leidend te laten zijn in het toepassen van zowel de onvrijwillige- als de vrijwillige uitsluiting. AGOG Nederland is van mening dat gokverslaving zich manifesteert in verschillende fasen van dwangmatigheid. Daarom zal moeten worden nagegaan binnen welke kaders (risico- of probleemspeler) het gedrag van de speler zich voordoet. Dit betekent dat herstel en begeleiding bij de verslaving afhankelijk is van de aard (vrijwillig/verplicht) en de periode van uitsluiting (tijdelijk/definitief). Onze ervaring is dat uitsluiting in welke vorm dan ook zelden binnen 6 maanden soelaas biedt voor betrokkene.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht