Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Regeling kansspelen op afstand en Uitvoeringsregeling kansspelen

Reactie

Naam S Bruijnen
Plaats Uden
Datum 4 augustus 2019

Vraag1

Wilt u reageren op de ontwerpregelingen? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een document te downloaden.
Gaarne het volgende (artikel 2904 en volgende van het ontwerp burgerlijk wetboek van 1820) in het wetsvoorstel verwerken:

Alle overeenkomsten die niet voldoen aan de vereisten van in deze wet vastgestelde bepalingen zijn nietig. Dit naar analogie van het voorstel voor ene burgerlijk wetboek van 1820. Die als volgt uit luidde:
2904 . Het burgerlijk wetboek staat geene regtsvordering toe. ter zake van schulden uit spel, loterij of weddenschap gesloten..
Van deze bepalingen zijn uitgezonderd, de spelen of loterijen op openbaar gezag ingerigt, of met uitdrukkelijke toestemming en veroorloving van bevoegde autorititeiten plaats hebbende.

2905. Alle borgstelling of pandgeving, ter zake van schulden in de bedoeling van het voorgaande artikel,. is nietig, hetzij de borgen of het pand vóór, of na verlies of de loting, mogten gegeven of gesteld zijn.

2906. Novatie van schuld, zal de beschikkingen, in deze titel gemaakt niet kunnen verijdelen.

2907. Hetgeen echter in het spel zelf te berde gebracht, in de loterij ingelegd, of bij weddenschap vooruitbetaald is, gelijk ook hetgeen na het verlies of den uitslag der loting vrijwillig en met daad betaald, of tot volkomen kwijting der schuld gegeven is, zal niet kunnen terug geëischt worden, voor zoo verre
het tegendeel niet bij andere wetten, ter verwering van zekere spelen of loterijen mogt bepaald worden.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht