Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Regeling hypothecair krediet 2017

Consultatie van de regeling hypothecair krediet 2017 tot wijziging van de Tijdelijke regeling hypothecair krediet in verband met de vaststelling van de inkomenstabellen voor 2017 en aanpassing van de berekening van de toegestane financieringslast onder meer voor hypothecair krediet dat is bedoeld voor meerdere consumenten. De Regeling hypothecair krediet 2017 zal op 1 januari 2017 in werking treden. De inkomenstabellen zullen worden ingevoegd na Prinsjesdag.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 16-08-2016
Einddatum consultatie 22-09-2016
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Financiën
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

De voorgestelde wijzigingen van de ministeriële regeling zijn:
- de inkomenscriteria (LTI-ratio) voor 2017 worden aangepast;
- de financieringslastpercentages zullen over de laatste vier jaar worden gemiddeld met als doel om de inkomensnormen stabieler te maken en te grote jaarlijkse fluctuaties te beperken;
- de leennormen voor tweeverdieners worden verruimd. Het financieringslastpercentage wordt in 2017 berekend op basis van het hoogste toetsinkomen vermeerderd met zestig procent van het lagere toetsinkomen in plaats van vijftig procent van het lagere toetsinkomen;
- indien sprake is van financiering van voorzieningen voor noodzakelijke woningverbetering kunnen aanbieders van hypothecair krediet nu al afwijken van de LTV-norm indien het risico op een restschuld van de consument wordt ondervangen door een gemeentelijke regeling. In de ministeriële regeling wordt opgenomen dat aanbieders van hypothecair krediet eveneens kunnen afwijken van de LTV-norm indien sprake is van financiering van voorzieningen voor noodzakelijke woningverbetering (zoals het herstellen van funderingen of dakconstructies) en de LTV-ratio daalt na het treffen van de desbetreffende voorzieningen;
- het extra bedrag dat mag worden geleend voor de financiering van NulopdeMeter-woningen is met € 2000 verlaagd (van € 27.000 naar € 25.000).

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Banken, verzekeraars, hypotheekadviseurs, bemiddelaars, toezichthouders en andere belanghebbenden.

Verwachte effecten van de regeling

Aanbieders van hypothecair krediet dienen de inkomenscriteria voor 2017 toe te passen en kunnen gebruik maken van de verruiming van de leennormen voor tweeverdieners en de mogelijkheid om af te wijken van de LTV-norm indien sprake is van noodzakelijke woningverbetering en de LTV-ratio daalt na het treffen van de desbetreffende voorzieningen.

Doel van de consultatie

Met deze consultatie willen wij graag belanghebbenden informeren over de voorgenomen wijzigingen en iedereen de mogelijkheid bieden om hierop te reageren.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

De reacties mogen betrekking hebben op alle onderdelen van de regeling en de toelichting.

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht