Regeling experiment verkoopregels wooncoöperaties

Reactie

Naam A Lam
Plaats Alkmaar
Datum 31 augustus 2022

Vraag1

Wilt u reageren op de Regeling experiment verkoopregels wooncoöperaties? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen
door een bericht achter te laten of door een document te uploaden.
"De voorwaarden beogen gezamenlijk een evenwicht te bereiken tussen het voorkomen van het weglekken van maatschappelijk bestemd vermogen, het stimuleren van de realisatie van wooncoöperaties en het tegengaan van speculatie."

Kan dit evenwicht niet eenvoudiger bereikt worden door 1 bepaling: "een woning die eenmaal aan een wooncoöperatie is verkocht mag vanaf dan nooit met winst worden doorverkocht of verhuurd; deze bepaling overleeft elke vervreemding van die woning"?

Bij "winst" moet dan natuurlijk alles worden meegerekend. Voorbeeld: een woning wordt voor €150.000 aan een wooncoöperatie verkocht. Na een aantal jaren wordt de woning doorverkocht. In de tussentijd is alles bij elkaar €75.000 aan huur betaald. Hiervan is €50.000 besteed aan onderhoud, verduurzaming etc. Er waren in die periode geen andere inkomsten en uitgaven. De woning mag dan worden doorverkocht voor maximaal €150.000 - €75.000 + €50.000 = €125.000.

Het is daarbij niet relevant of de koper lid is van de wooncoöperatie of zelfs maar een natuurlijk persoon is. De enkele borging van een prijsplafond is voldoende om de woning voor altijd te onttrekken aan de gekte van de vrijemarkteconomie.