Regeling energieprestatievergoeding huur

Reactie

Naam Vereniging van Fabrikanten van Ketels voor centrale verwarming (VFK). (Voorzitter VFK H. Sijbring)
Plaats Zoetermeer
Datum 11 september 2016

Vraag1

Een ieder wordt uitgenodigd om te reageren op artikelen 1, 4, 5 en 6 van de regeling, de bijbehorende bijlage en hoofdstukken 1 en 3 van de toelichting.
Duurzaamheid en energiebesparing vormen de absolute prioriteit van de Vereniging van Fabrikanten van Ketels voor centrale verwarming (VFK). Alle fabrikanten van cv-ketels en aanverwante apparatuur zijn bezig met de energie van de toekomst. Groene stroom (zon, wind, etc.) in combinatie met ‘groen gas’ (uit vergisting, maar op termijn ook door andere methodes) heeft de toekomst.
De VFK is verheugd dat het Ministerie van BZK ervoor heeft gekozen om de verduurzaming van de bebouwde omgeving te stimuleren middels de Energie Prestatie Vergoeding (EPV).
Wij onderschrijven volledig de mogelijkheid ook op basis van een Energie Prestatie Vergoeding NOM woningen te kunnen realiseren zonder dat deze voorzien zijn van All Electric installaties.

Door deze mogelijkheid ontstaat er nu een breed speelveld voor innovatie van alle energiedragers. We zullen alle nodig hebben om aan de doelstellingen te kunnen voldoen.

We schatten in, nu er ook gebruik kan worden gemaakt van gasgestookte installaties, de NOM renovatie veel sneller op gang komt. De discussie inzake fossiel of alleen duurzaam volgen en initiëren we in hoge mate.

We zien in gastoepassingen een mooie toekomst welke vooral op basis van vergroening van aardgas en de opslag van overtollige duurzame energie in het gasnet een zeer belangrijke energie drager zal zijn.

De VFK onderschrijft artikelen 1, 4, 5 en 6 van de regeling, de bijbehorende bijlage en hoofdstukken 1 en 3 van de toelichting.