Berichten over uw Buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Regeling vrachtwagenheffing

Verkeer

In het kort

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt aan de Regeling vrachtwagenheffing. Deze regeling is een noodzakelijke nadere uitwerking van de Wet vrachtwagenheffing. Deze wet is in 2023 (gedeeltelijk) in werking getreden.

In 2026 voert Nederland een vrachtwagenheffing in. Net als in landen om ons heen betalen eigenaren van vrachtwagens dan een bedrag per gereden kilometer, op de snelwegen en een aantal provinciale en lokale hoofdwegen. Hierbij geldt: hoe lager de uitstoot van de vrachtwagen, hoe lager het tarief. Als de heffing wordt ingevoerd, gaat de motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens fors omlaag en verdwijnt het Eurovignet.

Met de vrachtwagenheffing stimuleren we het gebruik van duurzame vrachtwagens. Zo verminderen we de CO2-uitstoot van het goederenvervoer in Nederland. Ook buitenlandse vrachtwagens gaan voortaan betalen voor gebruik van de weg. De netto-opbrengst van de heffing zetten we in voor subsidies voor de verduurzaming en het efficiënter maken van de transportsector.

Om straks vrachtwagenheffing te kunnen betalen moeten houders van vrachtwagens een overeenkomst sluiten met een toldienstdienstaanbieder die actief is in Nederland. Die zorgt voor de registratie van de gereden kilometers over heffingsplichtige wegvakken en de inning van de vrachtwagenheffing. De toldienstdienstaanbieder draagt de ontvangen vrachtwagenheffing af aan de tolheffer.

Doelen van de Regeling

De Regeling vrachtwagenheffing is de wettelijk verplichte nadere uitwerking van de Wet vrachtwagenheffing.

De regeling geeft houders van vrachtwagens duidelijkheid over:

  • de termijn voor het vervangen van gestolen of kapotte boordapparatuur;
  • de termijn voor het sluiten van een nieuwe overeenkomst met een dienstaanbieder, in het geval een dienstaanbieder zijn diensten niet meer kan leveren.

De regeling geeft uitvoeringsorganisatie Rijkswaterstaat (RWS) duidelijkheid over:

  • de regels voor het bepalen van het begin en einde van de heffingsplichtige wegvakken.

De regeling geeft uitvoeringsorganisatie RDW duidelijkheid over:

  • het moment waarop een overtreding vastgesteld kan worden.

Reageren?

U kunt tot en met 11 december 2023 via deze website reageren op alle onderdelen van de regeling en de toelichting. 

Consultatieverslag

Het is niet meer mogelijk om te reageren op deze consultatie. Download hier het consultatieverslag.

Reacties op deze consultatie3 openbaar

Bekijk alle reacties
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven van dit wetsvoorstel?

Abonneer op deze consultatie

Op de hoogte blijven van wetsvoorstellen waar u interesse in heeft?

Abonneer op nieuwe consultaties