Wijziging Regeling operationele beperkingen lawaaiige luchtvaartuigen Schiphol

Reactie

Naam Dhr L De Mol
Plaats Bilthoven
Datum 16 augustus 2023

Vraag1

Heeft u suggesties of opmerkingen op de regeling en/of de toelichting? Verwacht u dat de regeling effect zal hebben op u, als omwonende van Schiphol of uw organisatie, of anderszins belanghebbende?
Alle vliegtuigen maken herrie. Stille of stillere vliegtuigen is een lobby sprookje. Het vermindere hinder effect is bewezen nul. Strengere normen zouden voor alle vluchten moeten gelden