Wijziging diverse regelingen betreffende kentekens op bijzondere bromfietsen

Reactie

Naam T. G de Vries
Plaats Steenwijkerland
Datum 25 januari 2024

Vraag1

Hebt u vragen of opmerkingen? U kunt via deze website reageren op alle onderdelen van de regeling en de toelichting. Verwacht u dat de regeling effect zal hebben op u of uw organisatie?
Het is goed om eigendommen die door de gebruiker op de openbare weg wordt gebruikt te registreren. Enerzijds om bij schade verzekerd te zijn en anderzijds bij diefstal een mogelijkheid tot verhaal te hebben.

Opvallend is dat de Europese eisen met betrekking tot voertuigen ook in Nederland van toepassing zijn op voertuigen die 2-, 3- of 4 wielen hebben. Echter een Onewheel valt helaas niet onder EG- richtlijnen en dus ook niet onder voertuig categorieën. Toch is het belangrijk om deze categorie gelijk te stellen met een hulpmiddel op de openbare weg. In de meeste (18) Europese lidstaten worden Onewheels gelijkgesteld aan een fiets en ook zo verzekerd kan worden en het zou goed zijn als in Nederland alle hulpmiddelen om je voortbewegen op de weg geregistreerd worden en aan heldere richtlijnen, wetten en eisen moeten voldoen .