Regeling samenstelling laag-calorisch gas

De consultatie heeft betrekking op een wijziging van de Regeling tariefstructuren en voorwaarden gas. In deze wijziging wordt met het oog op veilig gebruik van gas vastgelegd welke grenzen aan de samenstelling er gelden voor het gas dat uit het regionale net voor laag-calorisch gas aan gebruikers geleverd wordt.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 13-05-2011
Einddatum consultatie 13-06-2011
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Markttoezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het doel van de regeling is het vastgeleggen van de grenzen aan de samenstelling van gas dat uit het regionale net voor laag-calorische gas (G-gas) aan gebruikers geleverd wordt zodat het veiligheidsrisico voor burgers en werknemers bij gebruik van het gas door de variatie in gassamenstelling niet verslechtert ten opzichte van het veiligheidsrisico bij gebruik van gas in de afgelopen jaren.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De regeling is restrictief voor de beheerders van gasnetten, in het bijzonder voor de beheerder van het landelijke gastransportnet, Gas Transport Services (GTS). Voorts worden gebruikers van gas geraakt, omdat in de regeling verankerd wordt op welke gassamenstelling voor hun gastoestellen zij kunnen rekenen. Indirect worden andere partijen die betrokken zijn bij gastoestellen geraakt, zoals fabrikanten, onderhoudsbedrijven en installateurs van toestellen.

Verwachte effecten van de regeling

GTS heeft een sleutelrol in het daadwerkelijk beperken van variaties in de G-gassamenstelling. Gasgebruikers worden met de regeling beschermd doordat hun gas, in tegenstelling tot eerdere verwachtingen, niet sterker in samenstelling gaat variëren dan in het verleden.

Doel van de consultatie

Belanghebbenden informeren over de voorgenomen wijziging en hen in de gelegenheid stellen om opmerkingen hierover in te sturen.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Een (bij voorkeur kernachtige geformuleerde) reactie is mogelijk op de gehele conceptregeling en de bijbehorende toelichting.