Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

wijziging Regeling energie vervoer ivm UER's en scheepvaart 2021

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Amsterdam
Datum 26 november 2020

Vraag1

Hebt u vragen of opmerkingen? U kunt reageren op alle onderdelen van de regeling en de toelichting.
De grondstoffen op de Annex 9a lijst waarvan biodiesel geproduceerd kan worden, zijn zeer beperkt. Vergeleken met used cooking oil en tallow cat 1/2 is er überhaupt gelimiteerd volume beschikbaar. Verschillende EU lidstaten hebben, vergeleken met Nederland, een veel grotere vraag naar geavanceerde biobrandstoffen. Biodiesel, gemaakt van Annex 9b grondstoffen, zal dus een veel grotere rol (blijven) spelen in de Nederlandse markt. Deze biobrandstoffen kunnen enkel worden ingezet voor het wegtransport en niet meer in de zeevaart.

Er kan dus verwacht worden dat, door het enkel toestaan van Annex 9a biobrandstoffen in de zeevaart, de HBE volumes die hieruit voortkomen significant afnemen vergeleken met het 2020 boekjaar. Hierdoor komt de markt meer in balans waardoor Nederland haar FQD doelen kan blijven behalen. Het instellen van een multiplier die beneden de 1.0 ligt, heeft als effect dat biodiesel helemaal niet of veel minder goed rekent voor de zeevaart. Biodiesel kan dan enkel nog ingezet worden voor het wegtransport. Hiermee worden de HBE volumes uit de zeevaart nog meer teruggedrongen en wordt de inovatie voor marine biobrandstoffen gestimuleerd.

De door IenW voorgestelde maatregelen zorgen ervoor dat de opt-in binnen de huidige HBE systematiek blijft bestaan voor de komende jaren, inclusief 2021. Hierdoor wordt de inovatie en het gebruik van biobrandstoffen in de zeevaart doorgezet en kan er in paralel gewerkt worden aan een Europese systematiek.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht