Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

wijziging Regeling energie vervoer ivm UER's en scheepvaart 2021

Reactie

Naam AFS Energy (Wouter Rouwhorst)
Plaats Amsterdam
Datum 25 november 2020

Vraag1

Hebt u vragen of opmerkingen? U kunt reageren op alle onderdelen van de regeling en de toelichting.
Beste mevrouw Van Veldhoven - Van der Meer,

Naar aanleiding van "Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat van 2020, nr. IENW/BSK-2020/ , tot wijziging van de Regeling energie vervoer in verband met het wijzigen van de uitslag tot verbruik van vloeibare biobrandstof aan zeeschepen en de verkrijging van exploitatiereductie-eenheden over het kalenderjaar 2021" geven wij graag onze kijk op de veranderingen, uitgelegd in artikel II van dit besluit, over de voortzetting van de verkrijging van exploitatiereductie-eenheden (hierna: UER's) in 2021.

Naar onze mening is het een goed besluit om de bruikbaarheid van UER's binnen Nederland te verlengen tot 2021. Uit de praktijk blijkt dat het gebruik van UER's voor veel bedrijven een welkome optie is voor het behalen van de wettelijke broeikasgasemissiereductie verplichting van zes procent.

Op het moment is Duitsland het enige land dat daadwerkelijk een UER register heeft opgesteld. De kans bestaat hierdoor dat Nederlandse brandstofleveranciers voornamelijk in contact zullen komen met dit register. Wanneer dit het geval zal zijn betwijfelen wij hoe veel UER's er daadwerkelijk gebruikt gaan worden in Nederland. De prijs van deze UER's ligt dermate hoog dat het financieel geen goed alternatief is ten opzichte van de HBE's. In het geval dat er ook UER's worden geaccepteerd uit andere lidstaten van de Europese Unie, zal het mogelijk kunnen zijn dat er UER's beschikbaar komen voor Nederlandse partijen die de overweging, financieel gezien, waard zijn. Uit de praktijk blijkt dat de UER's uit andere lidstaten ook voortkomen uit een bestaande, veilige en beproefde systematiek uit het mechanisme voor schone ontwikkeling (CDM) uit het Protocol van Kyoto en daarom niet onderdoen voor de Duitse UER's. Ons advies is om een lijst op te stellen met lidstaten, buiten Duitsland, waaruit UER's worden geaccepteerd zodat de brandstofleverancier in contact kan komen met een breder aanbod aan UER's wat een competitieve prijs zal opleveren ten opzichte van HBE's.


Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht