Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

wijziging Regeling energie vervoer ivm UER's en scheepvaart 2021

Reactie

Naam GoodFuels B.V. (Government and Business Lead R. De Vries)
Plaats Amsterdam
Datum 24 november 2020

Vraag1

Hebt u vragen of opmerkingen? U kunt reageren op alle onderdelen van de regeling en de toelichting.
GoodFuels is sinds 2015 dé pionier en marktmaker van duurzame biobrandstoffen voor de zeevaart. Het ontwikkelen en op de markt brengen van duurzame biobrandstoffen voor de zeevaart behoort tot haar belangrijkste activiteiten, en met veel succes. GoodFuels als gebruiker van het opt-in instrument en expert op het gebied van duurzame biobrandstoffen kan concluderen dat het opt-in instrument een uiterst positieve impact heeft op de verduurzaming van de Nederlandse zeevaartsector.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een wijziging van de Regeling energie voor Vervoer in voorbereiding. In het betreffende voorstel wordt met ingang van 1 januari 2021 de opt-in mogelijkheid voor inzet van biobrandstoffen in zeevaart uitgesloten, waarbij het voornemen is om de inzet van geavanceerde biobrandstoffen (Annex 9A) in zeevaart nog wel toe te staan. GoodFuels wil graag van de gelegenheid gebruik maken om een aantal opmerkingen te plaatsen bij de aangekondigde wijziging. In bijgevoegd document vindt u onze uitgebreide reactie.

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht