Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid
Terug naar overzicht

Wijziging van de Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft en de Regeling gelijkstelling diploma’s vakbekwaamheid Wft

Regeling van de minister van Financiën tot wijziging van de Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft en de Regeling gelijkstelling diploma’s vakbekwaamheid Wft in verband met het wijzigen van enkele eindtermen en toetstermen en het intrekken van de Regeling gelijkstelling diploma’s vakbekwaamheid Wft.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum
03-05-2017
Einddatum consultatie
31-05-2017
Status
Gesloten
Type consultatie
Ministeriële regeling
Organisatie
Ministerie van Financien
Onderwerpen
Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

De Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft wordt gewijzigd in verband met het doorvoeren van enkele wijzigingen van taalkundige aard en het herstellen van enige inconsistenties en omissies in de eind- en toetstermen.

Hiernaast wordt met onderhavige regeling de Regeling gelijkstelling diploma’s vakbekwaamheid Wft ingetrokken omdat het gelijkstellen van diploma’s met het aflopen van de overgangsperiode, op 31 december 2016, niet meer mogelijk is.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Financieel dienstverleners, financieel adviseurs en andere belanghebbenden.

Verwachte effecten van de regeling

De regeling brengt geen administratieve lasten of nalevingskosten met zich mee.

Doel van de consultatie

Met deze consultatie willen wij graag belanghebbenden informeren over de voorgenomen wijzigingen en iedereen de mogelijkheid bieden om hierop te reageren.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

De reacties mogen betrekking hebben op alle onderdelen van de regeling en de toelichting.

Meer informatie

Acties

Delen regeling