Regeling eed of belofte financiële sector 2015

Consultatie van de Regeling eed of belofte financiële sector 2015.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 30-09-2014
Einddatum consultatie 11-11-2014
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Financiën
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

De voorgestelde regeling zal de bestaande Regeling eed of belofte financiële sector vervangen. De voorgestelde regeling brengt de reikwijdte in lijn met de groepen personen die op basis van de Wijzigingswet financiële markten 2015 een eed of belofte zullen dienen af te leggen.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Financiële ondernemingen en de personen die een eed of belofte moeten afleggen.

Verwachte effecten van de regeling

In de toelichting wordt in §3 ingegaan op de verwachte effecten.

Doel van de consultatie

Met deze consultatie willen wij graag belanghebbenden informeren over de voorgenomen wijzigingen en iedereen de mogelijkheid bieden om hierop te reageren.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

De reacties mogen betrekking hebben op alle onderdelen van de regeling alsmede de toelichting.