Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Actualisering regeling basisnet

Consultatie gesloten Ruimte en infrastructuur

In het kort

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van de regeling Basisnet. Deze regeling is ingevoerd in 2015. In het kader van de Omgevingswet is het Basisnet gedigitaliseerd. Sinds 2015 is er nieuwe infrastructuur aangelegd waar gevaarlijke stoffen over worden vervoerd, maar die nog niet zijn toegevoegd aan de regeling Basisnet. Deze regeling wordt daarom geactualiseerd aan de hand van de digitalisering en de sinds 2015 genomen Tracébesluiten.

Verder zijn er aanpassingen in de Omgevingsregeling om te borgen dat ook de binnenwateren die onderdeel uitmaken van het Basisnet, aandachtsgebieden krijgen. Aandachtsgebieden geven de ruimte weer waarbinnen gemeenten maatregelen kunnen nemen in de ruimtelijke ordening. Deze maatregelen kunnen nodig zijn om inwoners in een aandachtsgebied te beschermen tegen een brand of explosie bij het vervoer van gevaarlijke stoffen of een bedrijfsmatige activiteit.

De doelen van de wijziging

  • In de actualisering wordt de nieuwe infrastructuur waarover vervoerd wordt, toegevoegd aan de regeling Basisnet.
  • Ook wordt infrastructuur verwijderd waarover geen gevaarlijke stoffen worden vervoerd. Hiermee komt de regeling Basisnet dichter bij de werkelijke situatie en de digitalisering.
  • De Omgevingsregeling wordt aangepast aan de actualiseringen in het Basisnet. Deze actualisering is beleidsneutraal, de systematiek van het Basisnet verandert hierdoor niet. Het doel is dan ook om de regeling Basisnet beter te laten aansluiten bij de feitelijke situatie zoals weergegeven in het Register Externe Veiligheid (REV) en de Atlas Fysieke Leefomgeving (AFL).

Wilt u reageren?

U kunt tot en met 21 januari 2024 via deze website reageren op alle onderdelen van de regeling en de toelichting. Verwacht u dat de regeling effect zal hebben op u of uw organisatie?

Reacties op deze consultatie6 openbaar

Bekijk alle reacties
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven van dit wetsvoorstel?

Abonneer op deze consultatie

Op de hoogte blijven van wetsvoorstellen waar u interesse in heeft?

Abonneer op nieuwe consultaties