Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

(Ontwerp) Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen digitale radio-omroep DAB+ laag 4

Ontwerp van de Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen digitale radio-omroep DAB+ laag 4

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 19-04-2017
Einddatum consultatie 30-05-2017
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Handel ICT Ondernemen Overige economische sectoren Economie

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Met deze regeling worden op grond van de artikelen 8, 9 en 10 van Frequentiebesluit 2013 regels vastgesteld op grond waarvan een aanvraag kan worden gedaan voor vergunningen voor digitale radio-omroep in laag 4, voor zover de verdeling daarvan middels het (ontwerp van het) Besluit bekendmaking veiling restruimte DAB+ laag 4 bekend is gemaakt.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Geïnteresseerden in het verwerven van een vergunning voor commerciële digitale radio-omroep in laag 4

Verwachte effecten van de regeling

Op basis van de voorliggende regeling worden vergunningen voor (commerciële) digitale radio-omroep in laag 4 verdeeld, voor zover deze commerciële vergunningen niet gekoppeld zijn aan vergunningen voor niet-landelijke commerciële radio-omroep in de FM-band of aan middengolfvergunningen. Als gevolg van deze verdeling kunnen nieuwkomers tot deze markt toetreden. Voor huidige vergunninghouders zal met name van belang zijn dat zij als gevolg van deze verdeling in aanmerking kunnen komen voor extra digitale frequentieruimte.

Doel van de consultatie

Op grond van artikel 7, tweede lid, van het Frequentiebesluit 2013 wordt een ieder in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze te geven op de voorliggende ontwerpregeling.


Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Een zienswijze kan op alle onderdelen van de regeling betrekking hebben.

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht