Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid
Terug naar overzicht

Regeling aanvraag- en veilingprocedure teruggekomen niet-landelijke commerciële FM-vergunningen 2017

Ontwerpregeling aanvraag- en veilingprocedure teruggekomen niet-landelijke commerciële FM-vergunningen 2017

Consultatie gegevens

Publicatiedatum
07-03-2017
Einddatum consultatie
03-04-2017
Status
Resultaat gepubliceerd
Type consultatie
Ministeriële regeling
Organisatie
Ministerie van Economische Zaken
Onderwerpen
ICT Ondernemen Overige economische sectoren Economie

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Met deze regeling worden op grond van de artikelen 8, 9 en 10 van Frequentiebesluit 2013 regels vastgesteld op grond waarvan een aanvraag kan worden gedaan voor vergunningen voor niet-landelijke commerciële radio-omroep in de FM band, voor zover deze voor 31 augustus 2022 beschikbaar komen en ten aanzien waarvan hernieuwde verdeling ingevolge artikel 3.10, derde lid, van de Telecommunicatiewet is bekendgemaakt. Verdeling zal alsdan op grond van de in deze regeling opgenomen veilingprocedure plaatsvinden.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Geïnteresseerden in het verwerven van een vergunning voor niet-landelijke commerciële radio in de FM-band

Verwachte effecten van de regeling

Op basis van de voorliggende regeling kunnen vergunningen voor niet-landelijke commerciële radio in de FM-band die voor 31 augustus 2022 beschikbaar komen worden verdeeld. Als gevolg daarvan kunnen nieuwkomers tot deze markt toetreden. Voor huidige vergunninghouders zal met name van belang zijn dat zij als gevolg van een hernieuwde verdeling in aanmerking kunnen komen voor vergunningen voor niet-landelijke commerciële radio in de FM-band waarbij de eis inzake het regiogerichtheidspercentage is teruggebracht tot het wettelijk minimum van 10%.

Doel van de consultatie

Op grond van artikel 7, tweede lid, van het Frequentiebesluit 2013 wordt een ieder in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze te geven op de voorliggende ontwerpregeling.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Een zienswijze kan op alle onderdelen van de regeling betrekking hebben.

Acties

Delen regeling