Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Regeling vakbekwaamheid medewerkers beleggingsondernemingen Wft

Deze regeling bevat nadere regels over de vakbekwaamheid van medewerkers van een beleggingsonderneming Verder worden de regels uit MiFID II verwerkt wat betreft de samenwerking van de AFM met toezichthouders uit andere lidstaten en ESMA. Tenslotte voorziet deze regeling in enige vrijstellingen voor ondernemingen met zetel buiten de Europese Unie die in Nederland actief willen zijn.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 17-11-2017
Einddatum consultatie 01-12-2017
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Financiën
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Beleggingsondernemingen, beleggingsondernemingen met zetel in een land buiten de Europese Unie

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het voorstel leidt ten opzichte van het wetsvoorstel en het besluit ter implementatie van MiFID II niet tot additionele lasten voor het bedrijfsleven.

Waarop kunt u reageren

Er kan op alle elementen van de voorgestelde ministeriële regeling en de bijbehorende toelichting worden gereageerd.

Downloads

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling