rechtsbijstand en politieverhoor

Wetsvoorstel bevat een regeling van de gevallen waarin een recht op rechtsbijstand volgens het Wetboek van Strafvordering aan de verdachte wordt toegekend.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 19-04-2011
Einddatum consultatie 15-06-2011
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Strafrecht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het wetsvoorstel strekt in de eerste plaats tot vastlegging van het recht op rechtsbijstand van de verdachte die is aangehouden voorafgaand aan zijn eerste politieverhoor. Ten tweede wordt aan de verdachte van een misdrijf waarop naar de wettelijke omschrijving een straf van zes jaar of meer is gesteld, het recht toegekend om de bijstand van zijn raadsman tijdens het verhoor te verzoeken.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

burgers, advocatuur in strafzaken, politie, openbaar ministerie en zittende magistratuur, raad voor rechtsbijstand, raad voor de kinderbescherming en HALT Nederland

Verwachte effecten van de regeling

Uitbreiding van de rechten van de verdachte; uitbreiding rechtsbijstand en mededeling van rechten na aanhouding;
Aanpassing van werkwijze organisaties uit de strafrechtspleging bij de invoering van het wetsvoorstel.

Doel van de consultatie

- Informatie over het wetsvoorstel;
- Gelegenheid bieden voor reactie.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Voorgestelde uitbreiding tot rechtsbijstand tijdens het politieverhoor (art. 28b).

Meer informatie

  • samenvatting wetsvoorstel rechtsbijstand en politieverhoor