Wetsvoorstel Rechtsbescherming bij aanbesteden

Reactie

Naam Maasdam Broers Fischer advocaten (mr. Fimerius en Stellingwerff Beintema)
Plaats Rijswijk
Datum 4 september 2023

Bijlage