Berichten over uw Buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Regeling bodemkwaliteit 2022

Natuur en milieu

In het kort

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijzigingsregeling voor van de Regeling bodemkwaliteit 2022. De Regeling bodemkwaliteit 2022 geeft uitvoering aan het Besluit bodemkwaliteit. Met deze wijzigingsregeling worden gewijzigde normdocumenten (beoordelingsrichtlijnen en accreditatieschema’s) aangewezen die gebruikt worden binnen het Kwalibo-stelsel (Kwaliteitsborging in het Bodembeheer).

Het gaat om BRL SIKB 7700, BRL InstallQ 6000-21/00, en BRL 9321. Ook worden enkele niet meer gebruikte normdocumenten geschrapt. Het gaat om AS SIKB 1000, BRL 9301, BRL 9319 en BRL 9337. Gelijktijdig worden enkele verschrijvingen in de Regeling bodemkwaliteit 2022 hersteld.

Doel van de wijzigingsregeling

Het doel van de wijzigingsregeling is de Regeling bodemkwaliteit 2022 te wijzigen, waardoor:
•    de gewijzigde normdocumenten worden aangewezen en daarmee gebruikt kunnen worden binnen het Kwalibo-stelsel;
•    de niet meer gebruikte normdocumenten worden verwijderd;
•    de verschrijvingen worden hersteld.

Wilt u reageren?

U kunt tot en met 21 juni 2024 via deze website reageren op alle onderdelen van de wijzigingsregeling en de toelichting.

De inhoud van de normdocumenten maakt geen onderdeel uit van deze consultatie, omdat deze eerder een openbare reactieronde hebben doorlopen. Het betreft alleen het aanwijzen of verwijderen van de normdocumenten. De normdocumenten kunt u inzien op de websites van de schemabeheerders (zie Ondersteunende documenten).

Reageren op deze consultatie

Reacties op deze consultatie1 openbaar

ReagerenBekijk alle reacties
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven van dit wetsvoorstel?

Abonneer op deze consultatie

Op de hoogte blijven van wetsvoorstellen waar u interesse in heeft?

Abonneer op nieuwe consultaties