Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Rarro

Reactie

Naam Dhr. G Thijs
Plaats Zaltbommel
Datum 14 april 2020

Vraag1

Heeft u opmerkingen n.a.v. de ontwerpregeling?
Dan kunt u hier uw reactie geven.

U kunt reageren op elk voorstel tot aanpassing van de Rarro. Graag duidelijk aangeven op welk specifiek onderwerp/welk onderdeel
van de ontwerpregeling u reageert.

U kunt uw reactie geven door een bericht achter te laten of door een document te downloaden.
L.S.

Via de site https://mirta2deilvught.nl/ volg ik belangstellend de ontwikkelingen rondom de plannen voor uitbreiding van de A2 tussen Deil en Vught.
Als inwoner van Zaltbommel maak ik me ernstig zorgen over de voorgenomen plannen om de A2 uit te breiden en ben ik voorstander van het minst mens- en milieubelastende voorstel het zogenaamde Alternatief 0+, dit heb ook ik in de zienswijze volgnummer 9 toegelicht.

Wie schetst mijn verbazing dat ik plotseling op de site het volgende aantref
https://mirta2deilvught.nl/mirt-verkenning/nieuws+verkenning/1635630.aspx?t=Internetconsultatie+over+ruimtereservering+langs+A2+i.k.v.+het+Rarro
Hierin wordt kort zonder uitleg het volgende mede gedeeld:
Voor de A2 tussen de knooppunten Deil en Vught geldt dat een reserveringsstrook langs de weg wordt geregeld. Bij de eerstvolgende herziening van een bestemmingsplan-/omgevingsplan, moeten de instructies van de aanpassing van het Rarro in acht worden genomen. Concreet betekent het dat er geen bestemmingsplanwijziging mogelijk is voor bouwactiviteiten.

Qua reservering in het Rarro gaat het wat betreft de A2 om het volgende:

- vijf rijstroken (2 extra rijstroken) tussen rijstroken knooppunt Deil (hmp 89,0) – knooppunt Empel (A2 Re hmp 111,1 (puntstuk) en A2 Li hmp tussen 111,0-110,9 (puntstuk); = 38 meter

- en één extra rijstrook op de parallelrijbaan ring ’s-Hertogenbosch Empel (A2 Re hmp 111,1 (puntstuk) en A2 Li hmp tussen 111,0-110,9 (puntstuk) en knooppunt Vught ((A2 Li hmp 120,0 (puntstuk) en A2 Re hmp 119,9 (puntstuk). = 34 meter

De reservering geldt in principe tot het TracéBesluit/Projectbesluit voor de A2 Deil-Vught onherroepelijk is. Dat is naar verwachtingin 2024/2025.

Ik vind het onbestaanbaar dat - ten tijde van overleg met belanghebbenden en bewoners en dat nadrukkelijk wordt gewezen dat de plannen zich nog in verkenningsfase bevinden - dit zomaar uit de lucht komt vallen.
Zonder enige toelichting of onderbouwing van noodzaak.

Ik verwacht op zijn minst toelichting op nut en noodzaak van bovengenoemd RARRO besluit en wie, wat, en hoe zich er tegen te verzetten.

Bij voorbaat dank voor uw reactie

Met vriendelijke groet,
G. Thijs
gthijs@hotmail.com
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht