Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Publicatieplicht stichtingen

Reactie

Naam Pellicaan Advocaten (mr. E.C. Timmer)
Plaats Capelle aan den IJssel
Datum 15 juli 2010

Vraag1

Wat is uw mening over de voorgestelde regeling?
Wijziging artikel 10:
Ik ben voor de voorgestelde wijziging.

Nieuw artikel 299b:
Ik betwijfel of publicatie van de balans en de staat van baten enige toegevoegde waarde heeft bij bestrijding van crimineel gebruik van stichtingen en ik geloof ook niet dat Wwft-plichtige instellingen er nuttige informatie aan kunnen ontlenen.
Waarom zinvol is dat giften aan een stichting expliciet in de staat van baten en lasten worden vermeld, vermag ik ook niet in te zien.
Een groot deel van de stichtingen wordt gerund door (goedwillende) vrijwilligers met een beperkte boekhoudkundige kennis. Ik denk de waarde van de openbaar gemaakte informatie beperkt zal zijn.

Ik ben daarom tegen het voorgestelde artikel 299b. Het levert een overbodige administratieve last op en leidt niet tot het gewenste doel.

Als de rijksoverheid iets wil doen aan misbruik van stichtingen, ligt het meer voor de hand om het hele stichtingenrecht aan te passen en een beter instrumentarium te creëren om stichtingen te kunnen aanpakken. Daarbij kan worden gedacht aan:
- Meer mogelijkheden voor belanghebbenden om bestuurders ter verantwoording te roepen.
- Mogelijkheden voor de overheid om financiële of fiscale informatie bij een stichting op te vragen als er aanwijzingen zijn voor criminele activiteiten.
- Meer mogelijkheden om het bestuur tijdelijk opzij te zetten en een tijdelijke bestuurder te benoemen.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht