Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Voorstel Nieuwe aanpak productverbetering

Reactie

Naam Livar BV (Dr. M. Postma)
Plaats Echt
Datum 1 juni 2020

Vraag1

Wat vindt u van de voorgestelde aanpak, zoals te lezen in het voorstel van het ministerie en onderliggende conceptrapport van het RIVM (‘Op weg naar criteria voor productverbetering’)? Is deze aanpak haalbaar en voldoende ambitieus?

Graag vragen we u bij elke vraag te reageren vanuit het belang van uw eigen bedrijf of organisatie en uw reactie zo concreet mogelijk toe te lichten op de onderdelen van de aanpak. En steeds zo expliciet mogelijk aan te geven om welke voedingsmiddelengroep (of subgroep) en voedingsstof(fen) het gaat.
De voorgestelde aanpak is ambitieus, maar zal deels wel, deels niet, haalbaar blijken.
Wat Livar echter opvalt is dat er weinig rekening gehouden lijkt te zijn met ambachtelijke, kleinschalige productie.
Wanneer voedingswaarden bepaald/berekend worden o.b.v. de NEVO tabel dan komt men, met name t.a.v. verzadigd vet, bij een aantal producten die geproduceerd worden met als basisproduct een vetter stuk varkensvlees, reeds in de problemen. Bovendien is het laten uitvoeren van laboratorium-analyse op (nagenoeg) alle producten voor een kleine producent financieel en organisatorisch niet haalbaar.
Consumentenwaardering dient ook meegenomen te worden in de beoordeling. Dit betreft dan niet enkel de voedingswaarden, maar ook de beleving, smaak en het verhaal achter het product.

Vraag2

Criteria:
- Wat vindt u van de gestandaardiseerde methodiek voor de indeling van voedingsmiddelengroepen en de grenswaarden?
- En zijn er aspecten die u niet terugziet in de indeling van de voedingsmiddelengroepen en grenswaarden?
Dat een gestandaardiseerde methodiek nodig zal zijn begrijpen wij.
Echter, nogmaals benadrukken wij hier graag dat ambachtelijke producten niet altijd binnen deze standaarden zullen vallen.

Vraag3

Prikkels:
De overheid zal de in haar voorstel vier genoemde prikkels (waaronder naming) verder uitwerken.
- Wat vindt u daarvan?
- Welke andere prikkels zouden volgens u eveneens effectief kunnen zijn?
- En welke randvoorwaarden zijn er eventueel nodig?


Als het maar geen verplichting wordt, dan zijn de genoemde prikkels ons inziens prima. Houdt rekening met kleine, ambachtelijke bedrijven.

Vraag4

Doelen:
- Wat vindt u van de gestelde doelen?
- Zijn de genoemde doelen haalbaar?
- Zijn de doelen voldoende ambitieus?
De gestelde doelen zijn ambitieus. De termijn van 10 jaar is goed gekozen.
Houdt er echter rekening mee dat het product wel nog het product blijft en dat ambachtelijke productie niet in het gedrang komt.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht