Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

wijziging Besluit proceskosten bestuursrecht

Reactie

Naam gemeente Steenbergen (Juridisch medewerker WOZ/Belastingen V. Stange)
Plaats Steenbergen
Datum 11 oktober 2019

Vraag1

Wat vindt u van dit voornemen?
Een verhoging van de proceskostenvergoeding, voor zover het belasting- en WOZ-zaken betreft, is zeer onwenselijk. WOZ-waarden zijn nooit exact vast te stellen. Hierdoor krijgen no cure no pay (NCNP) bureaus het bij de rechtbank vaak voor elkaar een (klein) bedrag van de WOZ-waarde af te krijgen, met een flinke proceskostenvergoeding tot gevolg. In veel gevallen is het financieel belang voor de belastingplichtige dus minimaal en staat dit niet in verhouding tot de gemaakte kosten en de proceskostenvergoeding.

Bij deze NCNP-bureaus staat dan ook niet het belang van hun cliënt (een juiste waarde voor de woning/het bedrijfspand) voorop. Het indienen van bezwaar/beroep is voor de NCNP bureaus slechts een manier om op makkelijke wijze snel geld te verdienen. De bezwaarschriften zijn vaak onnodig lange standaardbrieven met grieven die soms niet eens van toepassing zijn op de specifieke situatie. Ze willen ook in bijna alle gevallen een hoorzitting, bij voorkeur telefonisch. In een paar minuten tijd is zo weer makkelijk € 254,00 verdiend, terwijl er zelden iets van toegevoegde waarde wordt ingebracht bij zo’n hoorzitting.

Zij geven zelf ook aan dat de proceskostenvergoeding hun verdienmodel is. Als de proceskostenvergoeding voor de beroepsprocedure hoger wordt, zal de (financiële) prikkel om in beroep te gaan voor deze bureaus alleen maar groter worden. Waar overal steeds meer wordt ingezet op informeel contact met de inwoners en bedrijven, zal dit voorstel dus alleen maar zorgen voor meer juridisering van procedures en daardoor meer werkdruk bij de rechters en de gemeenten.

Dit voorstel staat dan ook haaks op de brief van 2 juli 2019 van Minister voor rechtsbescherming Sander Dekker waarin hij de Tweede Kamer informeert over het door hem toegezegde onderzoek naar NCNP bureaus (in hoeverre NCNP bureaus juridische procedures bij WOZ-beschikkingen inzetten als verdienmodel).
Mijn voorstel is om in het Besluit proceskosten bestuursrecht een regel op te nemen waarin wordt bepaald dat de proceskosten voor gemeentelijke belastingen - en WOZ zaken wordt gemaximeerd op bijvoorbeeld een percentage (of een gemaximeerd bedrag) van de op grond van het besluit berekende verschuldigde proceskostenkosten.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht