wijziging Besluit proceskosten bestuursrecht

Reactie

Naam Gemeente Maassluis (mr. H S Holierhoek)
Plaats Maassluis
Datum 8 oktober 2019

Vraag1

Wat vindt u van dit voornemen?
Een verhoging van de proceskostenvergoeding, voor zover het belasting- en WOZ-zaken betreft, is onwenselijk. Zelfs zonder verhoging rijzen de bedragen die gemeenten aan proceskostenvergoedingen betalen, de pan uit. Deze kosten verhalen gemeenten weer op hun inwoners, door hogere ozb-tarieven te hanteren. WOZ-waarden zijn vaak niet exact vast te stellen. Hierdoor krijgen no cure no pay bedrijven het bij de rechtbank vaak voor elkaar een (klein) bedrag van de WOZ-waarde af te krijgen, met een flinke proceskostenvergoeding tot gevolg. Het is van groot belang dat de wetgever zich eens goed verdiept in de tactiek die door no cure no pay bedrijven wordt gehanteerd. Tenslotte zullen hogere proceskostenvergoedingen leiden tot veel meer beroepszaken, waardoor de druk op de rechtspraak verder toeneemt.