wijziging Besluit proceskosten bestuursrecht

Reactie

Naam gemeente Voorst (H Olsman)
Plaats Twello
Datum 4 oktober 2019

Vraag1

Wat vindt u van dit voornemen?
LS,
Het is onbegrijpelijk dat de minister een verhoging van de proceskostenvergoedingen voorstaat en daarbij geen uitzondering maakt voor de proceskostenvergoedingen inzake gemeentelijke belastingen - en WOZ zaken.
Het generen van (zoveel mogelijk) proceskostenvergoedingen al geruime tijd het verdienmodel is voor de zogenaamde No Cure No Pay bureaus inzake gemeentelijke belastingen - en WOZ zaken. Met de voorgestelde verhoging van de proceskostenvergoedingen wakkert de minister de perverse prikkel tot het geld verdienen over de rug van de gemeenschap nog verder aan en dat is onverteerbaar.
Mijn voorstel is om in het besluit proceskosten een regel op te nemen waarin wordt bepaald dat de de proceskosten voor gemeentelijke belastingen - en WOZ zaken wordt gemaximeerd op bijvoorbeeld 10% (of een met een gemaximeerd bedrag) van de op grond van het besluit berekende verschuldigde kosten.
Mijn voorstel is om dan gelijktijdig ook de proceskosten in het kader van de BPM te maximeren.
Met vriendelijke groet,
H. Olsman
Regieambtenaar gemeentelijke belastingen en WOZ gemeente Voorst