wijziging Besluit proceskosten bestuursrecht

Reactie

Naam gemeente Dalfsen (A.J. van Eck)
Plaats Dalfsen
Datum 15 november 2019

Vraag1

Wat vindt u van dit voornemen?
Wij zijn van mening dat dit een slecht doordacht plan is, vanwege de no cure no pay cultuur bij WOZ beroepsprocedures. Deze verhoging zal daardoor tot nog meer beroepsprocedures WOZ leiden en verdere (over)belasting van de rechters die hierover gaan. Verder worden gemeenten/samenwerkingsverbanden op kosten gejaagd, omdat elke minimale aanpassing van een WOZ waarde leidt tot gegrond verklaring en kostentoekenning. Daarbij wordt voorbijgegaan aan het gegeven dat de WOZ geen wiskundig model is zonder discussie over de eindwaarde. Als je dit doorzet, voeg dan een clausule toe in de wetgeving dat voor gehonoreerde beroepszaken WOZ met geschillen kleiner dan € 50.000,00 geen kostenvergoeding wordt gehonoreerd. Doe het anders niet en wacht eerst de onderzoeksresultaten af naar no cure no pay bureau's.
We verwijzen u ook graag naar de meer uitgebreide reactie van het samenwerkingsverband Gemeentebelastingen Amstelland die wij volledig onderschrijven.